> Αρχική
> Πράσινες Φωτo
> Πράσινες Ταινίες
> Recycling Hero
Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Εκδήλωση για την ανακύκλωση Γυαλιού σε μπαρ
5α Περιβαλλοντικά Βραβεία
Εκδήλωση για τα 10 χρόνια λειτουργίας
5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
Home
GreenIVERSITY
Green2B
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy