Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
> Αρχική
> Διδακτικό Υλικό
> Άρθρα
> Γίνε και εσύ εθελοντής
> Μάθε να διαχειρίζεσαι τις συσκευασίες
> Κατέβασε ότι σε αφορά
> Συχνές Ερωτήσεις
> Στείλε μας τις ερωτήσεις σου
Εμπορικές/Βιομηχανικές Συσκευασίες

Συνεργασία με παραγωγούς Εμπορικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων Συσκευασιών

Ένα σημαντικό μέρος των αποβλήτων συσκευασιών που τοποθετούνται στην Κυπριακή Αγορά είναι τα Εμπορικά και Βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας, τα οποία αποτελούνται ως επί το πλείστον από Δευτερογενείς (group packaging), και Τριτογενείς (transport packaging), συσκευασίες που παράγονται συνήθως σε κέντρα διανομής, σε κεντρικές αποθήκες και εμπορικά καταστήματα, και από συσκευασίες πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται σε μονάδες παραγωγής (εργοστάσια).

Είδη συσκευασίας και υλικά

Λόγω του ότι οι Ε/ΒΑΣ είναι βασικά δευτερογενείς και τριτογενείς συσκευασίες αποτελούνται συνήθως από τα ακόλουθα υλικά:

(α) Χαρτόκουτα και κυματοειδή χαρτοκιβώτια (corrugated cardboard)
(β) Πλαστικά films κατασκευασμένα συνήθως από low density polyethylene (LDPE) και high density polyethylene (HDPE)
(γ) Πλαστικά κιβώτια και τελάρα συνήθως από HDPE
(δ) Πλαστικά βαρέλια συνήθως από PE και PVC 
(ε) Μεταλλικούς και πλαστικούς ιμάντες (straps)
(στ) Ξύλινες παλέτες και τελάρα
(ζ) Μεταλλικά βαρέλια και τενεκέδες.


Ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα πιο κάτω τα ποσοστά και οι τόνοι για κάθε σημαντικό υλικό, όπως και το σύνολο των Ε/ΒΑΣ που παράγονται στην τοπική αγορά (εκτιμήσεις):

Ε/ΒΑΣ που παράγονται στην Κύπρο ανά υλικό

Εμπορικές/Βιομηχανικές (τόνοι)

 

 

Χαρτί

33,705

56%

Πλαστικό

12,271

20%

Ξύλο

12,521

21%

Άλλο

1,755

3%

Σύνολο

60,252

100%

Παραγωγή Εμπορικών/Βιομηχανικών Συσκευασιών

Ένα σημαντικό και κοινό χαρακτηριστικό των Ε/ΒΑΣ είναι το ότι αυτές παράγονται (ως απόβλητα συσκευασίας), σε συγκεκριμένη μορφή και σε μεγάλες ποσότητες σε εργοστάσια, αποθήκες, κέντρα αναδιανομής, εμπορικά καταστήματα, κέντρα ανασυσκευασίας κ.α.. Επιπρόσθετα, οι συσκευασίες αυτές κατά την παραγωγή τους από τους αποσυσκευαστές (εταιρείες στων οποίων τις αυλές παράγονται οι Ε/ΒΑΣ), παραμένουν καθαρές από άλλα απόβλητα (οργανικά, υγρά κ.α.), και ως εκ τούτου είναι ψηλότερης ποιότητας και πιο εύκολα διαχειρίσιμες από ότι οι οικιακές συσκευασίες.

 

Διαχείριση Εμπορικές/Βιομηχανικές Απόβλητες Συσκευασίες – Στόχοι του Συλλογικού Συστήματος 

Σε γενικές γραμμές, ο τρόπος που το Συλλογικό Σύστημα στοχεύει να ενισχύσει τη διαχείριση των εμπορικών/βιομηχανικών συσκευασιών είναι με την παροχή οικονομικών αμοιβών που στόχο έχουν να καλύπτουν, τη διαφορά μεταξύ κόστους συλλογής, μεταφοράς και προεπεξεργασίας των Ε/ΒΑΣ και της εμπορικής αξίας των δευτερογενών πρώτων υλών που προκύπτουν από την προεπεξεργασία τους. Αυτές φυσικά οι αμοιβές, αφορούν τις περιπτώσεις και τα υλικά των οποίων το κόστος διαχείρισης είναι μεγαλύτερο από την εμπορική αξία των υλικών που προκύπτουν από την επεξεργασία τους, έτσι ώστε να οδηγούνται σε ανάκτηση και ανακύκλωση οι μεγαλύτερες δυνατές ποσότητες Ε/ΒΑΣ.

Για κάθε βασικό υλικό συσκευασίας έχει γίνει η σύγκριση του κόστους διαχείρισης του με την αξία του ως δευτερογενές υλικό και η διαφορά μεταξύ των δύο, όπου το κόστος υπερβαίνει την αξία, συν ένα λογικό ποσοστό κέρδους για το διαχειριστή, θα καλύπτεται από τις οικονομικές αμοιβές που παρέχει το Σύστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, υλικά που δεν θα οδηγούνταν διαφορετικά για ανάκτηση ή ανακύκλωση γιατί δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμο κάτι τέτοιο, με την υποστήριξη των αμοιβών του Συστήματος να οδηγούνται τελικά σε ανάκτηση και ανακύκλωση.

Το Σύστημα με τη λειτουργία του, παρέχει τις αναγκαίες οικονομικές αμοιβές για να ανακτώνται και ανακυκλώνονται σημαντικά μεγαλύτερες ποσότητες Ε/ΒΑΣ διαφόρων τύπων, με συστηματικό και σταθερό τρόπο, αφού πλέον οι διακυμάνσεις στην εμπορική αξία των υλικών στη διεθνή αγορά απορροφούνται από τις διαφοροποιήσεις στις αμοιβές κίνητρα που θα παρέχει το Σύστημα.

Παρέμβαση του Συλλογικού Συστήματος στη Διαχείριση των Ε/ΒΑΣ

Οι βασικοί παράγοντες που εμπλέκονται στη διαχείριση των Ε/ΒΑΣ, πέραν του Συστήματος συλλογικής διαχείρισης το οποίο εκτελεί χρέη κοινού κόμβου συνάντησης των υπόχρεων παραγωγών και των διαχειριστών Ε/ΒΑΣ, είναι οι ακόλουθοι:

(α) Υπόχρεοι οργανισμοί που είτε:
Øπαράγουν και συσκευάζουν προϊόντα στην Κύπρο με στόχο να τα εμπορευθούν στην Κυπριακή Αγορά.
Øεισαγάγουν συσκευασμένα προϊόντα για να τα μεταπωλήσουν στην Κυπριακή Αγορά.
Øεισαγάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι στην παραγωγική τους διαδικασία (πρώτες ύλες, εξαρτήματα κ.α.)

(β) Οργανισμοί που αποσυσκευάζουν στις εγκαταστάσεις τους συσκευασμένα προϊόντα για οποιοδήποτε λόγο (αποθήκες, κέντρα διανομής, εμπορικά καταστήματα, εργοστάσια κ.α.). Σε μεγάλο βαθμό, οι υπόχρεοι οργανισμοί ανήκουν και στη δεύτερη κατηγορία των αποσυσκευαστών αλλά αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη απαραίτητο.

(γ) Διαχειριστές συσκευασιών που συλλέγουν, μεταφέρουν, ανακυκλώνουν ή εμπορεύονται υλικά συσκευασίας ή ανακτούν ενέργεια από υλικά συσκευασίας.

Με όλους τους προαναφερθέντες οργανισμούς το συλλογικό Σύστημα έχει αναπτύξει συνεργασία έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι ψηλότερο δυνατοί στόχοι ανάκτησης και ανακύκλωσης των Ε/ΒΑΣ.

Συνεργασία με Οργανισμούς Διαχείρισης Ε/ΒΑΣ

Για την ανάκτηση και αξιοποίηση των Ε/ΒΑΣ δραστηριοποιούνται σήμερα μερικές ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης και ανακύκλωσης των συσκευασιών αυτών. Αυτές οι εταιρείες διαχείρισης αποτελούν ένα πολύ βασικό συνεργάτη του Συστήματος συλλογικής διαχείρισης. Το συλλογικό Σύστημα δεν σχεδιάζει να υποκαταστήσει τις εταιρείες διαχείρισης και ανακύκλωσης, ούτε και να περιορίσει ή να ελέγξει τη δράση οποιουδήποτε τέτοιου οργανισμού.

Προϋπόθεση για τέτοιους οργανισμούς για να θεωρηθούν διαπιστευμένοι με το συλλογικό Σύστημα είναι, να τηρούν όλες τις σχετικές Νομοθεσίες που διέπουν την λειτουργία τους, να τηρούν τα απαιτούμενα βάσει του Νόμου και της αδειοδότησης τους μητρώα αποβλήτων και να επιθυμούν να συμμορφώνονται με το εκάστοτε Σύστημα αναφοράς στοιχείων που θα τους ζητά το συλλογικό Σύστημα. Το Σύστημα δεν αρνείται σε κανένα οργανισμό διαχείρισης τη διαπίστευση του με το Σύστημα (ως εγκεκριμένου διαχειριστή), εφόσον αυτός ενεργεί νόμιμα και δεσμεύεται να υποβάλλει σωστές και εμπρόθεσμες αναφορές.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί διαχείρισης είναι απολύτως ελεύθεροι να έρθουν σε απευθείας εμπορικές συμφωνίες με τους υπόχρεους οργανισμούς που παράγουν τις συσκευασίες, όπου και αν αυτοί βρίσκονται, και να διευθετούν όπως αυτοί νομίζουν καλύτερα τον τρόπο συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης των Ε/ΒΑΣ που παράγονται στις αυλές των αποσυσκευαστών. Γνωρίζουν εξ’ αρχής το φάσμα των αμοιβών που καταβάλλει το Σύστημα (και το ύψος των ποσών ανά υλικό που καταβάλλει), καθώς και τη διαδικασία για να μπορέσουν να εισπραχθούν τα κίνητρα και από τους ίδιους και από τους αποσυσκευαστές. Μάλιστα, είναι με πιστοποίηση των ιδίων των διαχειριστών που μπορούν οι αποσυσκευαστές να διεκδικήσουν το μέρος των αμοιβών που θα προσφέρει το Σύστημα προς αυτούς.


Παροχή Αμοιβών

Οι Αμοιβές που σχεδιάστηκαν σκοπό έχουν να καλύψουν το επιπρόσθετο κόστος διαχείρισης των υλικών, αλλά με τρόπο που το Σύστημα να μην παρεμβαίνει στρεβλωτικά στην λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. Αντίθετα, οι αμοιβές στοχεύουν στο να δημιουργήσουν τις σωστές δυναμικές στην αγορά ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των συσκευασιών, μέσα σε λογικά οικονομικά πλαίσια και με την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

Το συλλογικό Σύστημα έχει αναπτύξει ένα φάσμα διαφορετικών αμοιβών που καταβάλλει στους διάφορους εμπλεκόμενους παράγοντες, μέσα από ένα έξυπνο μηχανισμό αλληλοενημέρωσης, αλληλοελέγχου και σωστής συνεργασίας.

Αμοιβή Ανακύκλωσης

Οι πιο σημαντικές Αμοιβές είναι οι Αμοιβές ανακύκλωσης. Οι αμοιβές αυτές σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την αξιοποίηση υλικών συσκευασίας που μέχρι σήμερα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο να αξιοποιηθούν με ανακύκλωση.

Το Σύστημα έχει υπολογίσει πόση είναι η απαιτούμενη αμοιβή ανά τόνο κάθε διαφορετικού υλικού συσκευασίας, ώστε αυτό να συλλέγεται ξεχωριστά, να μεταφέρεται και να ανακυκλώνεται ή ανακτάται, με βάση τα σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, οι αμοιβές θα αναθεωρούνται σε τακτική βάση λόγω των αλλαγών (κυκλικότητα), των τιμών των υλικών στη διεθνή αγορά, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα και τα οικονομικά της διαχείρισης των υλικών στην Κύπρο.

Η διαχείριση των υλικών είναι απαραίτητο πάντα να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες τις σχετικής Νομοθεσίας και εμπεριστατωμένα να ανακτούνται και ανακυκλώνονται τα υλικά από εγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης, που θα έχει συμβληθεί με το Σύστημα και θα υποβάλλει τις απαιτούμενες προς αυτό αναφορές.

Η  αμοιβή ανακύκλωσης θα καταβάλλεται στο διαπιστευμένο οργανισμό διαχείρισης των υλικών που ανέλαβε να διαχειριστεί εκ μέρους ενός αποσυσκευαστή, υλικά και είτε να τα ανακυκλώσει τοπικά, είτε να τα προωθήσει στο εξωτερικό για ανακύκλωση. Η Αμοιβή θα καταβάλλεται ανά τόνο υλικού που αξιοποιήθηκε. Η Αμοιβή που θα λαμβάνει ο διαπιστευμένος διαχειριστής απορριμμάτων στόχο έχει να καλύψει τη διαφορά μεταξύ του κόστους διαχείρισης του υλικού και της αξίας του ως δευτερογενές υλικό.

Στόχος είναι, για υλικά που η ανάκτηση και η ανακύκλωση τους είναι βιώσιμη χωρίς την παροχή αμοιβών, και για όση χρονική περίοδο αυτό ισχύει, το Σύστημα να μην καταβάλλει οποιαδήποτε αμοιβή. Τα υλικά επίσης για σκοπούς παροχής αμοιβών, έχουν ομαδοποιηθεί για απλοποίηση και ως εκ τούτου οι αμοιβές αφορούν το σταθμισμένο μέσο όρο των απαιτούμενων αμοιβών για την εν λόγω κατηγορία υλικών. Είναι λοιπόν πιθανό, για κάποια υλικά η αμοιβή να είναι είτε λίγο ψηλότερη είτε λίγο χαμηλότερη από ότι θα ήταν αν κοστολογούνταν ανεξάρτητα το καθένα. Σε κάθε περίπτωση και για κάθε ομάδα υλικών, η σταθμισμένη αμοιβή είναι τέτοια ( έτσι έχει σχεδιαστεί), ώστε ένας διαχειριστής που ασχολείται με διάφορα υλικά να υπερκαλύπτει τα έξοδα διαχείρισης που θα απαιτούνται για αυτή την κατηγορία υλικών.

Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις καταβολής των αμοιβών είναι ιδιαίτερα σημαντικά στοιχεία αφού δημιουργούν και τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου της λειτουργίας των αποσυσκευαστών σε συνάρτηση με τους οργανισμούς διαχείρισης. Για να μπορέσει ένας οργανισμός διαχειριστής να αποταθεί στο Σύστημα για πληρωμή αμοιβών ανακύκλωσης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Σύστημα ως διαχειριστής. Στο τέλος κάθε τριμηνίας θα πρέπει να υποβάλλει στο Σύστημα κατάσταση με τις ποσότητες που έχει παραλάβει από τους διάφορους αποσυσκευαστές μαζί με τα απαραίτητα αποδειχτικά στοιχεία καθώς επίσης και αποδεικτικά στοιχεία για την εξαγωγή των πιο πάνω ποσοτήτων. Εφόσον όλα ελεγχθούν και επαληθευθούν, τότε το Σύστημα θα καταβάλλει τις αμοιβές ανακύκλωσης.

 
Οι Αμοιβές ανακύκλωσης που ισχύουν σήμερα περιλαμβάνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Αμοιβές Ανακύκλωσης που ισχύουν από 01/07/2010

ΥΛΙΚΟ

Τιμή ανά τόνο €  

Χαρτoκιβώτιο

20

Πλαστικό

30

Ξύλο, γυαλί, σίδηρος, αλουμίνιο

10

 

Διαβάστε Επίσης

> Οικιακές Συσκευασίες
> Συσκευασίες Φυτοφαρμάκων
Home
GreenPARK
Green2B
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy