Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Πώς να Εγγραφείτε Μέτοχοι

Μέτοχος της Εταιρείας (πράγμα που σημαίνει αυτόματα και Μέλος του Συστήματος) μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος «υπόχρεος» οργανισμός με:

1. Την συμπλήρωση της αίτησης αγοράς μετοχών
2. Την συμπλήρωση του έντυπου Στοιχεία Μετόχων
3. Την καταβολή €3,420 ως μετοχικό κεφάλαιο
4. Κάθε εταιρεία που συμβάλλεται με την Green Dot Cyprus, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος, υπογράφει τη Συμφωνία Μέλους της Green Dot Cyprus η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τα Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μή διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ΄όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.

Διαβάστε Επίσης

> Πώς να Εγγραφείτε Μέλη
> Δηλώσεις Συσκευασίας
> Οικονομικα Αποτελέσματα
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy