Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Οι άνθρωποί μας

Κάθε οργανισμός είναι οι άνθρωποι που τον αποτελούν και τα συστήματα που εφαρμόζουν. Πιο κάτω παρουσιάζονται οι άνθρωποί μας ανά τμήμα του Οργανισμού. 

 TMHMA ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ       

                 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

            

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

         

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

                    

 

TMHMA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ WEEE

Διαβάστε Επίσης

> Προφίλ
> Όραμα
> Αποστολή
> Δομή
> Pro-Europe
> Εταιρικό Προφίλ (Video)
> Code of Conduct
> EXPRA
> Βραβεύσεις
> Αποτελέσματα Ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy