Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Προσφορές

Νέοι Διαγωνισμοί

Αποδοχή και διαχείριση υλικών συσκευασίας από τα ρεύματα του PMD και Χαρτιού οικιακής προέλευσης (Ημερομηνία Προκήρυξης: 23/02/2016) - Αναθεωρήθηκε στις 28/04/2016

Αναφέρεται στον πιο πάνω διαγωνισμό (Addendum 3)

 

Παλιοί Διαγωνισμοί

5ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης (Ημερομηνία Προκήρυξης: 15/04/20105)

Αποδοχή και διαχείριση υλικών συσκευασίας από το ρεύμα του γυαλιού (Ημερομηνία Προκήρυξης: 15/03/2015).

Διαβάστε Επίσης

> Συνεργασία με υπόχρεους Οργανισμούς
> Συνεργασία με Διαχειριστές Απορριμμάτων
> Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές
> Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
> Προμηθευτές κάδων ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy