Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Πώς να Εγγραφείτε Μέλη

 

Μέλος του Συστήματος μπορεί να γίνει κάθε ενδιαφερόμενος «υπόχρεος» οργανισμός με:

1. Την συμπλήρωση της  Αίτησης Εγγραφής Μέλους

2. Tην καταβολή τέλους εγγραφής, το οποίο πληρώνεται μόνο μια φορά κατά την εγγραφή, ύψους:

  • €850 + Φ.Π.Α., σε περίπτωση που η συσκευασία που τοποθετήθηκε στην αγορά από τον Υπόχρεο το προηγούμενο έτος ξεπερνά τους πέντε τόνους συνολικά
  • €400 + Φ.Π.Α., σε περίπτωση που η συσκευασία που τοποθετήθηκε στην αγορά από τον Υπόχρεο το προηγούμενο έτος δεν ξεπερνά τους πέντε τόνους συνολικά

3. Κάθε εταιρεία που συμβάλλεται με την GreenDot Cyprus, είτε ως μέτοχος είτε ως μέλος, υπογράφει τη Συμφωνία Μέλους της Green Dot Cyprus η οποία καθορίζει όλες τις παραμέτρους που διέπουν τη σχέση του Συστήματος με τα Μέλη του. Η Συμφωνία είναι μία και μή διαπραγματεύσιμη και υπογράφεται απ΄όλα τα Μέλη και Μετόχους. Αυτό διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εταιρειών που συμβάλλονται με το Σύστημα.

Διαβάστε Επίσης

> Πώς να Εγγραφείτε Μέτοχοι
> Δηλώσεις Συσκευασίας
> Οικονομικα Αποτελέσματα
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy