Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Pro-Europe

Στις 16/10/2003 η GDC έγινε μέλος του μεγαλύτερου Παγκόσμιου δίκτυου Συστημάτων Συλλογικής Διαχείρισης Συσκευασιών γνωστού ως PROEUROPE (Packaging Recovery Organization Europe) oοποίος είναι και ο επίσημος διαχειριστής του σήματος ανακύκλωσης, γνωστού ως «greendot– πράσινη βούλα».

Η συμμετοχή της GDC στη ProEurope είναι πολύ σημαντική γιατί τοποθετεί την GreenDot Cyprus και ιδιαίτερα την Κύπρο στην ίδια οικογένεια με κοινούς στόχους και σκοπούς. Συγκεκριμένα, δίνει τη δυνατότητα στην Green Dot Cyprus να ανταλλάζει απόψεις και να κερδίζει από τις εμπειρίες των άλλων μελών σε θέματα αξιοποίησης αποβλήτων συσκευασίας. Με αυτή τη συμμετοχή η Green Dot Cyprus γίνεται μέρος του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου γίγνεσθαι για το θέμα των συσκευασιών. Μέσω της Pro Europe τα μέλη μπορούν να μεταφέρουν και να διαπραγματευτούν την κοινή θέση όλων των Συστημάτων για θέματα που σχετίζονται με αλλαγές της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και άλλα θέματα και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζουν τον τομέα (περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό στην ιστοσελίδα www.pro-e.org).

 

Κατάλογος Συστημάτων της Pro Europe

Αυστρία - ARA Altstoff Recycling Austria AG

Βέλγιο - asbl Fost Plus vzw

Βουλγαρία - EcoPack Bulgaria Jsc

Γαλλία - ECO EMBALLAGES

Γερμανία - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH

Ελλάδα - HERRCO

Εσθονία - ERO - Estonian Recovery Organisation

Ηνωμένο Βασίλειο - Valpak Ltd. 

Ιρλανδία - Repak Limited

Ισλανδία - Úrvinnslusjóður (urvinnslusjodur)

Ισπανία - Ecoembalajes España, S.A.

Ιταλία - Consorzio Nazionale Imballagi - CONAI

Καναδάς - Green Dot North America

Κροατία - Eko-Ozra d.o.o.

Κύπρος - Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd

Λετονία - LATVIJAS ZALAIS PUNKTS

Λιθουανία - ŽALIASIS TAŠKAS, UAB

Λουξεμβούργο - VALORLUX A.S.B.L.

Μάλτα - GreenPak Ltd

Νορβηγία - Grønt Punkt Norge AS

Ολλανδία - Nedvang

Ουγγαρία - ÖKO-Pannon Kht.

Ουκρανία - UkrPEC

Πολωνία - Rekopol Organizacja Odzysku S.A

Πορτογαλία - Sociedade Ponto Verde, S. A.

Ρουμανία - ECO-ROM Ambalaje SA

Σερβία - Sekpak

Σλοβακία - ENVI-PAK, a.s.

Σλοβενία - SLOPAK d.o.o. 

Σουηδία - Reparegistret AB (REPA)

Τουρκία - ÇEVKO

Τσεχία - EKO-KOM, a.s.

Φινλανδία - Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy

Διαβάστε Επίσης

> Προφίλ
> Όραμα
> Αποστολή
> Δομή
> Εταιρικό Προφίλ (Video)
> Code of Conduct
> EXPRA
> Βραβεύσεις
> Οι άνθρωποί μας
> Αποτελέσματα Ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy