Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Από Διαχειριστές Απορριμμάτων

Διαχειριστές Απορριμμάτων

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές απορριμμάτων για συλλογή - μεταφορά

Αδειοδοτημένοι διαχειριστές απορριμμάτων για επεξεργασία

 

 

Συνεργασία με Διαχειριστές Απορριμμάτων

/ckfinder/userfiles/files/sinergasia%20me%20paragogous%20emporikwn%20apovlitwn.docx

Διαβάστε Επίσης

> Από το κοινό
> Από Υπόχρεες Εταιρίες
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy