Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Επερχόμενες Τροποποιήσεις

 

Νόμος

Περιγραφή

 

 

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Τροποποιήσεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

N32Ι-2002

Ο Νόμος Περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (32(Ι)/2002)

Ν215Ι-2005

Ο Νόμος Περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων

Διαβάστε Επίσης

> Κυπριακή Νομοθεσία
> Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy