Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Συνεργασία με Διαχειριστές Απορριμμάτων

Είναι στρατηγική επιλογή της GreenDot Cyprus να μην αναπτύξει η ίδια δραστηριότητες συλλογής, διαλογής ή διαχείρισης των υλικών συσκευασίας. Αντίθετα, όλες τις δραστηριότητες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Συστήματος συσκευασίες, θα τις προμηθεύεται από τον ιδιωτικό τομέα ή από τις τοπικές αρχές με τις οποίες θα συνεργάζεται. Η προμήθεια αυτών των υπηρεσιών γίνεται μέσα από ανοικτούς διαγωνισμούς (προσφορές), κάτι το οποίο θα διασφαλίζει από την μια τον υγιή ανταγωνισμό και από την άλλη ότι η GreenDot Cyprus θα εκτελεί τα έργα της με αξιόπιστους οργανισμούς οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν την ψηλότερη δυνατή αξία υπηρεσίας για τα χρήματα που θα καταβάλλει το σύστημα (best value for money). Είναι λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η επιτυχία του Συστήματος της GreenDot Cyprus θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της συνεργασίας του με τους ιδιωτικούς οργανισμούς διαχείρισης απορριμμάτων και την ανταπόκριση των οργανισμών αυτών στις ανάγκες και τις επιδιώξεις του Συστήματος. 

Κατάλογος Αδειοδοτημένων διαχειριστών απορριμμάτων

 

 

 

 

Διαβάστε Επίσης

> Συνεργασία με υπόχρεους Οργανισμούς
> Συνεργασία με Δημόσιες Αρχές
> Έρευνα Ικανοποίησης Πελατών
> Προσφορές
> Προμηθευτές κάδων ανακύκλωσης
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy