Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Πληροφορίες Εταιρείας
Μέλη και Μετόχοι
Συνεργασίες
Ειδικά Προγράμματα
Συστήματα υπό
Διαχείριση
Νομοθεσία
Δηλώσεις Συσκευασίας

Οι εταιρείες μέλη της GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο τις συσκευασίες που τοποθέτησαν στην αγορά την περασμένη χρονιά. Πιο κάτω θα βρείτε τα είδη δηλώσεων που χρησιμοποιεί η GREEN DOT ΚΥΠΡΟΥ για τα έτη 2006 μέχρι 2017 καθώς και τα εγχειρίδια συμπλήρωσης τους. Θα βρείτε επίσης την επιστολή που πρέπει πάντα να συνοδεύει τις πιο πάνω δηλώσεις, την επιστολή της Στατιστικής Δήλωσης, την επιστολή που μπορείτε να αποστείλετε στους προμηθευτές σας για να σας δώσουν τις πληροφορίες που θα χρειαστείτε για να συμπληρώσετε τη δήλωση και μια παρουσίαση που θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε την δήλωση σας.

 

 
  

                                                                              

                                                                                                                                                                 

 

 

Διαβάστε Επίσης

> Πώς να Εγγραφείτε Μέλη
> Πώς να Εγγραφείτε Μέτοχοι
> Οικονομικα Αποτελέσματα
Home
GreenPARK
GreenIVERSITY
GreenBlog
Διεύθυνση
Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy