Προσφορές| Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Ακαδημία
Ανακύκλωσης
Βρες την ημέρα
ή τα σημεία
ανακύκλωσης
Ανακυκλώνοντας 1 πλαστικό μπουκάλι εξοικονομείται όση ενέργεια χρειάζεται για να ανάβει μια λάμπα 60 βατ για 6 ώρες
Πράσινες Ταινίες
Recycling Hero
Πράσινες Φωτo
Ξεκαρδιστικές Ιστορίες Συσκευασιών!
Διδακτικό Υλικό
Download Center
> Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων – Από το 1992 στο 2010
> Ανακύκλωση - Γιατί “Διαλογή στην Πηγή”
> Σημείο αναφοράς το 2010 για την Green Dot Κύπρου, σημείο αναφοράς και για την Κύπρο
Επερχόμενες Εκδηλώσεις
14/05/2016
10/04/2016
19/03/2016
Νέα
31/05/2016
27/05/2016
22/04/2016
Δελτία Τύπου
16/05/2016
14/04/2016
24/03/2016
Διεύθυνση
Λεωφόρος Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy