Προσφορές| Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Next
Previous
Ακαδημία
Ανακύκλωσης
Βρες την ημέρα
ή τα σημεία
ανακύκλωσης
Για τη δημιουργία νέου από ανακυκλωμένο χαρτί καταναλώνεται 65% λιγότερο νερό, 35% λιγότερη ενέργεια και μειώνονται οι αέριες εκπομπές κατά 75%
Πράσινες Ταινίες
Recycling Hero
Πράσινες Φωτo
Ξεκαρδιστικές Ιστορίες Συσκευασιών!
Διδακτικό Υλικό
Download Center
> Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων – Από το 1992 στο 2010
> Ανακύκλωση - Γιατί “Διαλογή στην Πηγή”
> Σημείο αναφοράς το 2010 για την Green Dot Κύπρου, σημείο αναφοράς και για την Κύπρο
Επερχόμενες Εκδηλώσεις
07/11/2015
11/10/2015
27/09/2015
Νέα
14/10/2015
09/10/2015
16/09/2015
Δελτία Τύπου
11/11/2015
07/11/2015
29/10/2015
Διεύθυνση
Λεωφόρος Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy