Προσφορές| Ηλεκτρονική Επικοινωνία | Επιλογή Γλώσσας: EN | GR
Ακαδημία
Ανακύκλωσης
Βρες την ημέρα
ή τα σημεία
ανακύκλωσης
Ένα σπιτικό ‘παράγει’ 7,7 κιλά συσκευασιών τέτραπακ ετησίως
Πράσινες Ταινίες
Recycling Hero
Πράσινες Φωτo
Ξεκαρδιστικές Ιστορίες Συσκευασιών!
Διδακτικό Υλικό
Download Center
> Στρατηγική Διαχείρισης Στερεών Απορριμμάτων – Από το 1992 στο 2010
> Ανακύκλωση - Γιατί “Διαλογή στην Πηγή”
> Σημείο αναφοράς το 2010 για την Green Dot Κύπρου, σημείο αναφοράς και για την Κύπρο
Επερχόμενες Εκδηλώσεις
14/05/2016
10/04/2016
19/03/2016
Νέα
22/04/2016
18/03/2016
17/03/2016
Δελτία Τύπου
14/04/2016
24/03/2016
23/03/2016
Διεύθυνση
Λεωφόρος Τσερίου 229, Τ.Κ 2047, Στρόβολος, Λευκωσία , Κύπρος
Ταχυδρομική διεύθυνση
Τ.Θ. 25463, 1310 Λευκωσία, Κύπρος
Γραμμή Kαταναλωτή
7000 0090
Τηλέφωνο
22 586 000
Τηλεομοιότυπο
22 586 001
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
admin@greendot.com.cy